Signia Insio punjač

Revolucionarni punjač obezbeđuje prvo beskontaktno punjenje za slušne aparate dizajnirane po meri Vašeh uha. Pregrada u plavoj je namenjena za desno uho u koje naleže slušni aparat, dok je pregrada u crvenoj boji namenjena za levo uho u koje naleže slušni aparat. Predstavlja prenosivi punjač koji obezbeđuje do 20 sati korišćenja po jedenom punjenju.