Signia Induktivni punjač

Induktivni punjač dolazi sa poklopcem za zaštitu slušnih aparata od prašine i vlage. Brza opcija punjenja, funkcija sušenja putem induktivnog punjenja i intuitivni LED svetleći indikatori za levo i desno za prikaz informacija o statusu upotpunjuju ovaj punjač sledeće generacije.