A&M STF P T1

Fleksibilani i sofisticirani slušni aparati sa velikim spektrom pokrivanja slušnih oštećenja, STF P T1 ima potrebnu snagu koja je pogodna za veću trajnost baterije. Dizajn ih čini udobnim zaušnim slušnim aparatima. Takođe sadrži tehnologiju poništavanja nepotrebnih zvukova.

Description

Perfromanse:

  1. Feedback Preventer- Oni koji nose A&M slušne aparate mogu da uživaju u udobnijem iskustvu slušanja sa smanjenom pojavom nepoželjnih zvukova. Brzi sprečavanje ovih pomaže da se izbegne dosadno zviždanje u ušima.
  2. Ostale funkcije- dva kanala za obradu signala i tri unapred konfigurisanih zvučnih profila

Klikom na ovde možete da pogledate brošuru o A&M slušnim aparatima.

Očitajte QR kod kako biste skinuli A&M brošuru.