konduktivno oštećenje sluha
Šta je konduktivno oštećenje sluha?
Između tri tipa oštećenja sluha, konduktivno oštećenje sluha se najlakše tretira. Međutim, važno je razumeti kako i zašto se to
OPŠIRNIJE