Kako oštećenje sluha utiče na mozak
Kako oštećenje sluha utiče na mozak?
Mozak je centar operacija celog našeg tela i na njega mogu uticati razne disfunkcionalnosti. Iako oštećenje sluha utiče na sposobnost
OPŠIRNIJE