Widex SmartRic
Kako slušni aparati sa veštačkom inteligencijom poboljšavaju sluh
Oštećenje sluha je globalni izazov koji pogađa milione ljudi širom sveta. Tradicionalni slušni aparati su pomogli mnogima da čuju bolje,
OPŠIRNIJE