Šta sve možemo da čujemo?

Opseg ljudskog sluha je odnos visine tonova i nivoa glasnoće koje osoba može čuti pre nego što oseti nelagodnost.

U našem okruženju postoje različiti zvukovi, od tihih zvukova poput ptičijeg cvrkuta i šuštanja lišća do glasnijih zvukova poput motorne testere. Ovaj opseg ljudskog sluha naziva se domet čujnosti.

zvuk

Glasnoća i visina tona

Opseg ljudskog sluha zavisi od visine i jačine zvuka. Visina zvuka se meri u hercima (Hz), a jačina zvuka se meri u decibelima (dB).

Kada je u pitanju visina zvuka, opseg ljudskog sluha počinje nisko na oko 20 Hz, dok najviša moguća frekvencija koja se čuje bez nelagodnosti je 20.000 Hz. Dakle, apsolutna granica opsega ljudskog sluha je od 20 Hz do 20.000 Hz. Sluh je najosetljiviji u opsegu frekvencija od 2000 do 5000 Hz.

Što se tiče jačine zvuka, ljudi obično mogu čuti od 0 dB. Zvuci jačine više od 85 dB mogu biti opasni po sluh u slučaju dužeg izlaganja. U nastavku su primeri nivoa decibela tipičnih zvukova.

koliko su glasni određeni zvuci

Postoje zvuci koje čak ni ljudi sa najboljim sluhom ne mogu da čuju. Mi ne možemo da čujemo određene frekvencije zvuka zavijanja psa, ali pas može jer psi imaju mnogo veći opseg sluha od ljudi. Zvuci niže frekvencije poput solarne vetrenjače takođe su van dometa ljudskog sluha i često se osećaju kao vibracije, a ne kao zvuk.

Opsezi zvuka za osobe sa oštećenjem sluha

Kada imate oštećen sluh, slušni opseg se menja. Za većinu, oštećenje sluha će početi tako što će uticati na gornje tonove ljudskog slušnog opsega. Cvrkut ptica, određeni zvuci govora i instrumenti kao što su flaute je teško čuti za većinu sa oštećenjem sluha.

Da bi utvrdio vaš specifični opseg sluha, audiolog će izvršiti test sluha i prikazati rezultate na audiogramu. Audiogram je dijagram koji prikazuje rezultate slušnog testa. Rezultati testa su iscrtani na grafikonu, a zatim se upoređuju standardnim opsegom sluha. Audiolozi koriste audiogram za utvrđivanje oštećenja sluha, ali i kao smernicu za podešavanje slušnih aparata. U nastavku je primer audiograma.

izgled audiograma

Bela linija pokazuje nivo sluha desnog uha osobe, dok je levo uho ucrtano crnom linijom. Oblast ispod linije pokazuje nivoe oštećenja sluha koje osoba može da čuje, a oblast iznad linije pokazuje nivoe koje ne može.

Da bi saznao vaš nivo sluha, audiolog će pustiti niz zvučnih signala i zamoliti vas da pritisnete dugme kada ih čujete. Obično počinje sa nivoom koji možete da čujete, a zatim se svaki put utišava jačina zvuka dok je ne čujete. Potom će to ponoviti sa zvucima nižih ili viših frekvencija.

Test pokazuje “prag” sluha ili tačku u kojoj više ne možete da čujete. Ovaj prag je ucrtan za oba uha kao dve odvojene linije na audiogramu.

Audiogram može reći mnogo o vašem sluhu, uključujući frekvencije koje možete čuti i jačinu zvuka na kojoj ih možete čuti. Ovo je važno znati jer svaki zvuk koji čujete ima određenu frekvenciju.

Zakažite besplatan test sluha pozivom na telefonski broj:

+38163529154

Pratite našu stranicu Novosti kako biste saznali više o slušnim aparatima i zdravlju sluha.

Sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Yason.rs. Preuzimanje teksta uslovljeno je Creative Commons 2.5 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navoda autora i linka ka izvoru smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama. Neke od fotografija korištene u tekstovima su vlasništvo trećih lica nad kojim portal Yason.rs nema autorska prava.