Svetski dan sluha

Svetski dan sluha obeležava se 3. marta i ima za cilj podizanje svesti o oštećenju sluha i važnosti nege uha i sluha. Svake godine Svetska zdravstvena organizacija odlučuje o temi. Tema Svetskog dana sluha 2023. godine je „Nega uha i sluha za sve! Hajde da to učinimo stvarnošću.”

Svetska zdravstvena organizacija

Ključne tačke ovogodišnjeg Svetskog dana sluha su:

  • Problemi sa ušima i sluhom su među najčešćim problemima sa kojima se susrećemo u zajednici,
  • Preko 60% problema sa sluhom se može identifikovati i rešiti na primarnom nivou zdravstvene zaštite,
  • Integracija zaštite uha i sluha u uslugama primarne zdravstvene zaštite moguća je kroz obuku i izgradnju kapaciteta,
  • Takva integracija će koristiti ljudima i pomoći zemljama da se kreću ka cilju univerzalne zdravstvene pokrivenosti.

Nega sluha za sve

Svetski dan sluha ima za cilj da proširi svest o sledećim temama:

  • Dobar sluh i komunikacija su krucijalni u svim fazama života,
  • Oštećenje sluha i povezane bolesti uha se mogu izbeći prevencijom kao što su: zaštita od glasnih zvukova, dobre prakse nege ušiju i imunizacije,
  • Oštećenje sluha i srodne bolesti uha se mogu rešiti kada se blagovremeno identifikuju i dijagnostikuje odgovarajuća nega,
  • Ljudi sa rizikom od oštećenja sluha treba redovno da proveravaju svoj sluh,
  • Ljudi koji imaju oštećenje sluha ili srodne bolesti uha treba da potraže negu od lekara.
Svetski dan sluha

Oko 466 miliona ljudi živi sa oštećenjem sluha. Većina njih boravi u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom i obično nemaju pristup adekvatnim slušnim uslugama. Očekuje se da će oštećenje sluha kod ljudi širom sveta znatno porasti u narednim decenijama zbog promene demografije stanovništva i povećane izloženosti faktorima rizika.

Mnogi uzroci oštećenja sluha se mogu sprečiti odgovarajućom negom. Redovna provera sluha je od krucijalne važnosti za identifikaciju i pravovremeno dijagnostikovanje oštećenja sluha. Iskoristite besplatnu proveru sluha i probni period korišćenja slušnih aparata u periodu do dve nedelje.

Zakažite besplatan test sluha pozivom na telefonski broj:

+38163529154

Reference

who.int

Pratite našu stranicu Novosti kako biste saznali više o slušnim aparatima i zdravlju sluha.

Sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Yason.rs. Preuzimanje teksta uslovljeno je Creative Commons 2.5 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navoda autora i linka ka izvoru smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama. Neke od fotografija korištene u tekstovima su vlasništvo trećih lica nad kojim portal Yason.rs nema autorska prava.