Čišćenje slušnih aparata
Čišćenje slušnih aparata
Održavanje je važan deo tokom korišćenja slušnih aparata. Uz odgovarajuću negu, slušni aparati mogu da traju dug vremenski period bez
OPŠIRNIJE
cotton ear sticks
Kako pravilno održavati higijenu ušiju
Održavanje ušiju čistim ne mora uvek da se svede na čišćenje stapićima za uši. Nepravilna upotreba štapića za uši može
OPŠIRNIJE